הגעתם לאתר שומר שבת
נחזור לפעילות מיד בצאת השבת

שבת שלום ומבורך!